Степанов Дмитро Вікторович

Резюме

В 1998 році закінчив Вінницький державний технічний унівнерситет і отримав диплом магістра з енергетики. Аспірантуру закінчив в 2001 році.

в 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Ресурсозбережні теплогідродинамічні процеси в елементах термостабілізації систем біоконверсії" за спеціальністю 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

З 2005 року - доцент кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету.

З 2012 року - заступник директора Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання з наукової роботи та міжнародного співробітництва.

Автор понад 90 наукових праць, з них 2 монографії, понад 60 статей у фахових виданнях, 7 навчальних посібників, методичні вказівки, дистанційні курси, патенти на корисні моделі, свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми. 

Під керівництвом Степанов Д.В. захищена кандидатська дисертація. 

Напрямок наукових досліджень - "Теплогідродинамічні процеси в системах виробництва енергоносіїв з органічних відходів".

Є відповідальним виконавцем держбюджетних фундаментальних науково-дослідних робіт за напрямом "Охорона навколишнього середовища".

Ведеться активна підготовка докторської дисертації.

e-mail: StepanovDV@ukr.net

Аккаунт в Google Академії    https://scholar.google.com.ua/citations?user=nvxuNXMAAAAJ&hl=ru